top of page
Sávuot. A Bálint Ház éjszakája_edited.jpg

AZ OMERSZÁMLÁLÁS

Philip Birnbaum 

Niszán hó 16-tól a hét hét számolása, mely napokon egész Sávuotig az új árpa omerjét (kéve) hozták áldozatul a szentélybe összeköti a kivonulás emléknapját a Szinaj hegyi Tóraadással. A talmudi irodalomban sávuot ünnepe Áceret (befejezés), mert a peszáh ünneplés befejezésének tartják. 

A hagyomány szerint Egyiptomban kihirdették Izrael gyermekeinek, hogy a kivonulás utáni 50. napon megkapják majd a Tórát. A szabadulásuk pillanatától türelmetlenül várták ennek az igért napnak az érkezését olyannyira, hogy számolták is a napokat, mondván:

„Már egy nappal kevesebbet kell várnunk a Tóraadásra...”

 

Maimonidesz rámutat, hogy az omer-számlálás az egyiptomi szabadulás és a Tóra ajándékozása között olyan, mint amikor egy közeli barát érkezését várjuk: számoljuk a napokat, sőt még az órákat is. 

33.png
34.png
35.png
36.png
37.png
38.png
39.png
sávuot (18).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png
sávuot (19).png

KATTINTS A PIROS JELZÉSEKRE...

...ÉS TUDJ MEG TÖBBET A VILÁG SZOKÁSAIRÓL

sávuot (19).png

IDÉZETEK SÁVUOTRÓL

sávuot (33).png

Leviticus 

Rábá 23:3

Az Örökkévaló sok próbálkozás után ért Izraelhez és nekik adta a Tízparancsolatot és megnyugodott, amikor azt mondták:

 

„Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott.” (Exodus 24:7)

sávuot (30).png

Sábát 88a

Áldott legyen Ő, aki egy háromszoros Tórát adott (Mózes öt könyve, Próféták, Írások) egy háromszoros népnek (Kohénok, Leviták, Izrael) egy harmadszülött segítségével (Mózes, a harmadik gyermek Mirjám és Áron után) a harmadik napon, a harmadik hónapban. 

sávuot (45).png

Josephus Flavius,  A zsidók története 13.8.4

Midőn pedig Antiochos a parthusok ellen háborúba indult, a hadjáratban Hyrcanus is részt vett. Ezt bizonyítja számunkra Damaszkuszi Nikolaos is, mikor így beszél: „Antiochos a Lykos folyónál diadalmi emlékművet állíttatott, miután Indates parthus vezért legyőzte és a zsidó Hyrcanus kérésére két napig ott időzött, mert a zsidóknak éppen ünnepük volt és ilyenkor tilos volt menetelniök.” És ebben igaza van; mert az egyik Sabbat utáni nap éppen pünkösd ünnepe volt, s nekünk sem Sabbat-napon, sem ezen az ünnepnapon nem szabad útra kelnünk. Midőn ezek után Antiochos megtámadta a perzsa Arsakest, serege java részét elvesztette és maga is elesett. Testvére, Demetrios követte Syria trónján, akit Arsakes abban az időben bocsátott el a fogságból, midőn Antiochos a parthusok országába betört, mint már másutt elmondottam. ​​

sávuot (44).png

Exodus Rábá 5.9

„Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek” (Exodus 20:18)

...Rabbi Johanán azt mondta ezért, hogy az Örökkévaló hangja, ahogy szólt, hetven hangra vált szét, hetven nyelvre, hogy minden nemzet értse. Amikor a nemzetek hallották, rettegtek, kivéve Izraelt, akik hallották és nem esett bántódásuk... 

A Hang minden zsidóhoz olyan erővel érkezett, hogy az egyéni erejéhez illeszkedjen – az idősekhez erejükhöz mérten, a fiatalokhoz erejükhöz mérten, a gyerekekhez, csecsemőkhöz, nőkhöz erejük szerint és még Mózeshez is ereje szerint...” 

sávuot (31).png

Psziktá deRáv Káháná 107a

Az Ecclesiastes Rábá egy beteg gyerekhez hasonlítja a zsidó népet. Azt a kérdést teszi fel, hogy miért nem rögtön a szolgaságból való megszabadulás után vették át a Tórát. Azt mondja a hasonlat: ez olyan, mint egy beteg herceg és az apja, a király. Az emberek azt mondják, miután a herceg meggyógyul, menjen iskolába. De a király azt mondja: „ A fiam még nem tért magához teljesen, hadd gyógyuljon két-három hónapig, egyen és igyon, legyen jobban, utána majd iskolába megy.” Így beszélt a Szent is Áldassék: „A gyermekeim még nem készek, még gyógyulniuk kell. Csak most jöhettek el a tégláktól, agyagtól, nem adhatom rögtön nekik a Tórát.” 

Miért kaptuk a Tórát a sivatagban? Azért, hogy megtanuljuk, ha egy ember nem tudja magát eltartani magát pusztán, mint a sivatag, nem méltó a Tóra szavaira. Ahogy a sivatag végtelen, úgy végtelenek a Tóra szavai is. 

sávuot (46).png

Makkabeusok Könyve

2. 12:29-32

29Onnét továbbindultak, és felvonultak Szkithopolisz ellen, amely 600 stádiumnyira van Jeruzsálemtől. 30Az ott élő zsidók azt vallották, hogy Szkithopolisz lakói mindig jóindulattal voltak irántuk, és a nehéz időkben is emberségesen bántak velük. 31Ezért köszönetet mondtak nekik, és arra kérték őket, legyenek továbbra is jóakarattal a nép iránt. Aztán visszatértek Jeruzsálembe, mert közeledett a hetek ünnepe. 

sávuot (32).png

Mehiltá 

deRábi

Ismáel

„Az egész Sínai-hegy füstbe borult” (Exodus 19:18). Azt gondolhatnánk, hogy csak egy része borult füstbe, ahogy Isten dicsősége volt, de nem „az egész”. „mert leszállt rá tűzben az ÚR”(ibid.) Ez elmondja, hogy a Tóra tűz, a tűzből lett átadva és a tűzhöz hasonlítható. Mi a tűz természete? Ha valaki túl közel megy hozzá, megég. Ha valaki távol tartja magát tőle, fázik. Az egyetlen lehetőség, hogy megmelegedjünk a lángjánál. 

sávuot (34).png

Sábát 88a

„ők megálltak a hegy alatt” (Exodus 19:17) 

 

R. Abdimi bar Hama bar Hasza mondta: Azt tanuljuk ebből, hogy a Szent Áldassék megfordított a hegyet felettük és azt mondta: 

„Ha elfogadjátok a Tórát, rendben, ha nem, ez lesz a temetésetek.” 

sávuot (29).png

Miért kaptuk a Tórát sziván hónapban és nem niszán hónapban vagy bármelyik másikban? Mihez hasonlítható ez a kérdés? Egy királyhoz, aki lánya esküvőjére szervezte az ünnepségeket. Az egyik királyi méltóság azt mondta: „Az lenne a megfelelő, ha a hercegnő elefántháton lenne, hogy kiemelkedjen a nemesek közül.” Valaki más azt mondta: „Az elefánt magas ugyan, de nem előkelő. A ló azonban szép és előkelő is. Az lenne a megfelelő, hogy a hercegnő lóháton lenne, így láthassák szépségét és eleganciáját a királyság nemesei közül kiemelkedve.” Akkor felállt valaki és azt mondta: „Az elefánt magas, a ló előkelő, de egyik sem tud beszélni, tapsolni vagy táncolni. Így én a hátamra veszem a hercegnőt, hiszen én tudok beszélni, tapsolni és táncolni, így én meg tudom mutatni csodálatosságát.” 

A Szent, Áldassék nem niszán vagy ijár hónapokban adta a Tórát, mert niszán csillagjegye a kos, Iiáré a bika s ők nem valók arra, hogy a Tórát dicsőítsék. Hanem szivánban adta, mert annak csillagjegye az ikrek és az ikrek emberek, van szájuk, amivel beszéljenek, kezük, amivel tapsoljanak és lábuk, amivel táncoljanak. 

Psziktá Rábáti 20.1

bottom of page