top of page
Rút története

Sok-sok évvel ezelőtt Izraelnek volt egy szörnyű ellensége, úgy hívták őket, hogy moabiták. Hosszan háborúztak az izraelitákkal, kegyetlenül, és amiket tettek, azokat a dolgokat nehéz lett volna elfelejteni.

Mégis, mikor éhínség jött Izraelre, Elimelech, egy jómódú izraelita úgy döntött, hogy nem érdekli a moabitákkal tartó hosszú ellenségeskedés, csak az érdekli, hogy a családjának legyen ennivalója. Vette hát feleségét, Náomit és két fiukat, s átköltöztette őket a Holt-tenger másik oldalára, Moáb földjére.

Egy ideig a család nagyon jól élt. A moabiták tisztelték Elimelechet és kinevezték parancsnoknak a hadseregbe. A két fiú megnősült, moabita nőket vettek feleségül: Rútot és Orpát.

Elimelech azonban nem sokkal később meghalt és 10 évre rá meghaltak a fiai is. Náomi és menyei nehéz helyzetben találták magukat.

Egy nap egy kereskedőkaraván hozott hírt, hogy véget ért az éhínség Izraelben. Náomi számára ez a hír olyan volt, mint a szivárvány a vihar után. Nem volt tovább maradása, úgy döntött, visszatér hazájába.

Szomorú búcsú volt, amikor elköszönt menyeitől. Állt a három nő az útelágazásnál és sírtak. Náomi noszogatta a fiatalasszonyokat, forduljanak vissza és térjenek haza.

„Menjetek és legyen Isten olyan jó hozzátok, mint amilyen jók ti voltatok a fiaimhoz.”

Rút és Orpa viszont nem bírták elviselni a gondolatot, hogy Náomi egyedül marad.

Náomi azt mondta nekik: „Nézzetek rám, öreg vagyok, nincs több fiam, akinek a feleségei lehetnétek. Itt a hazátokban találtok majd férjet és lehetnek gyermekeitek.

Végül Orpa beleegyezően bólintott és hazatért. Rút azonban, kinek neve héberül „barátság”-ot jelent, azt mondta anyósának:

“Ne mondd, hogy elhagyjalak, mert ahová Te mész, oda megyek én is, ahol meghálsz, ott hálok meg én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg én és ott leszek eltemetve.”

Rút hát Izraelbe ment Náomival, s ahogy anyósa, ő is átélte a megpróbáltatásokat, idegenként egy idegen földön. És mivel Rút kedves volt és jó, Náomi rokona, Boáz elvette feleségül. Rút és Boáz gyermeke volt Obéd, Obéd volt Isái apja és Isái fiai között volt Dávid, Izrael királya.

bottom of page